Neverblackout
Image default
Business

De geschillencommissie van zorginstellingen

Er is sinds de wet wkkgz altijd een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwezig bij zorginstanties. Wanneer dus een geschil plaatsvind tussen de cliënt en de zorgaanbieder kan dit vaak via de functionaris geregeld worden. Maar deze kan de problemen niet altijd oplossen. Hier komt de stichting zorggeschil bij kijken. Deze lost geschillen tussen cliënten en de zorgaanbieder op die elders niet opgelost kunnen worden. De zorggeschil is ontstaan door een fusie van vier grote zorgaanbieders, namelijk: zorgthuisnl, clïentenraden zorg (NCZ), VZN en Quasir.

Een geschillencommissie is voor algemene zorg

Het idee komt vanuit de Rijksoverheid waarbij er gezegd wordt dat er openheid moet komen over gebeurtenissen door wettelijk vast te leggen wat goede zorg nou precies inhoudt. Het gaat uiteindelijk dus om waarborging van de kwaliteit van zorg voor iedereen. De wetgeving voor elke zorginstelling van toepassing. Daar vallen bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten onder of bedrijfsartsen.

Hoe gaat zo’n zorggeschil stichting te werk?

Volgens de nieuwe wet (2017) die de wkkgz heet is het dus noodzakelijk om patiënten of cliënten kosteloos hun klachten in te kunnen laten dienen. Wanneer deze klacht niet naar zijn of haar belangen wordt opgelost is het mogelijk om een rechtszaak aan te spannen. Maar om deze stap iets laagdrempeliger te maken is er een commissie ingesteld die dit op kan lossen. De commissie heeft de rechten om een schadebedrag toe te kennen tot maximaal 25.000,-. Euro. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter- en vicevoorzitter. Wilt u nou meer weten over hoe een geschillencommissie te werk gaat, of hoe de wkkgz-wet eruit ziet? Ga dan hier naar de website van zorggeschil voor meer informatie

https://www.zorggeschil.nl