Neverblackout
Image default
Business

Dyscalculie onderzoek

We wordt bij een dyscalculie onderzoek gekeken of zich rekenproblemen voordoen bij een kind. Er wordt getest of een kind de rekenvaardigheden bezit, die worden verwacht van een kind van die leeftijd. Er wordt in het dyscalculie onderzoek niet alleen gekeken naar de ernst van deze rekenachterstand, er wordt ook gekeken naar de oorzaken van de rekenachterstand.

Rekenvaardigheden

Optellen en aftrekken zijn rekenvaardigheden die bij een dyscalculie onderzoek getest worden. Daarnaast worden de rekenvaardigheden zoals wiskundig inzicht en cijfermatige intelligentie getest en vergeleken met hoe ver het kind eigenlijk in ontwikkeling zou moeten zijn. Mocht het blijken dat de uw kind achterloopt met rekenvaardigheden, of als uw kind dyscalculie heeft, wordt er duidelijk in beeld gebracht waar het fout gaat.

Ernst rekenachterstand

Vanwege de soorten en verscheidenheid van vragen die in het dyscalculie onderzoek voorkomen, wordt de ernst van de rekenachterstand van uw kind specifiek in kaart gebracht. Naast de hoeveelheid vragen, wordt de ernst van de rekenachterstand ook op een betrouwbare wijze gemaakt omdat hij over 2 dagdelen wordt afgenomen. Dit zal uitwijzen wat de ernst is van de rekenachterstand en de deur openen naar de laatste stap van het dyscalculie onderzoek.

Oorzaken rekenachterstand

Het belangrijkste onderdeel van het dyscalculie onderzoek is namelijk het achterhalen van de oorzaken van de rekenachterstand. Wanneer de oorzaken van de rekenachterstand duidelijk zijn gemaakt, kan er aan oplossingen worden gedacht. De oorzaken van de rekenachterstand kunnen enorm uiteenlopen en op basis daarvan is het dyscalculie onderzoek zo belangrijk; er wordt nou eenmaal zeer goed aangegeven waar het probleem ligt, wat ertoe leidt dat er goede oplossingen gevormd kunnen worden.

U wilt dat het dyscalculieonderzoek van uw kind goed uitgevoerd wordt en de rekenvaardigheden, en het gebrek hiervan, duidelijk worden gemaakt. Laat nu bij De Onderwijspraktijk van de Wijk een dyscalculieonderzoek uitvoeren om er tevens van verzekerd te zijn dat de ernst van de rekenachterstand en de oorzaken hiervan meegenomen worden, en u geholpen wordt bij het vormen van oplossingen voor uw kind.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/