Neverblackout
Image default
Business

Regenwaterinfiltratie met boxen

U kunt bij ons regenwaterinfiltratie krijgen in de vorm van boxen die men ingraaft. Daarbij wordt een handige eigenschap van de grond gehanteerd die regenwaterinfiltratie zo effectief maakt. Door te kijken naar de absorberende eigenschappen van de bodem kan er een oplossing geboden worden voor het overtollige water. Daarbij zijn de boxen in verschillende formaten verkrijgbaar. Dat zorgt ervoor dat ze voor verschillende kwantiteiten aan afvoerwater geschikt zijn.

Middels deze techniek van regenwaterinfiltratie wordt al het regenwater dat bijvoorbeeld via het dak in de goot komt direct de grond in geloosd in plaats van dat het naar de riolering wordt afgevoerd. Dat heeft als voordeel dat het riool bij zware regenval niet overbelast wordt. Verder zorgt het voor een natuurlijke bevochtiging van de aarde waardoor wordt voorkomen dat deze uitdroogt. Wil men meer te weten komen over regenwaterinfiltratie dan kan men daarvoor bij ons terecht.

Regenwaterinfiltratie techniek

Men kan allerlei regenwaterinfiltratie technieken toepassen die leiden tot het verwerking van het hemelwater op een passende en evenwichtige wijze. Men voorkomt daarmee de belasting van de riolen en houdt daarnaast de aarde vochtig. Een van die methoden is hierboven besproken en betreft de het gebruik van een box die in de grond wordt ingegraven om water onmiddellijk aan de bodem te kunnen afstaan. Verder worden bij die regenwaterinfiltratie techniek ook filters gebruikt. Het gaat daarbij om bladfilters of zandfilters die nodig zijn om de rommel die mee gevoerd wordt op te vangen en te verwijderen. Daarbij kunnen nog andere addities aan worden toegevoegd om op elk vlak voor degelijke regenwaterinfiltratie te zorgen.

Vraag het een specialist

Als men er niet uitkomt wat men moet doen wil men regenwaterinfiltratie installaties laten plaatsen dan kunt u het altijd nog een specialist vragen. Vraag het een professional uit ons team en u krijgt alles te weten over drainageplaten, retentie- en buffertanks, de filters en de boxen die gebruikt worden voor regenwaterinfiltratie.