Neverblackout
Image default
Business

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is dan zinvol wanneer uw gezondheid verbetert of verslechtert. Uw gezondheid kan dan van invloed hebben op uw mogelijkheden om te werken. Zo’n onderzoek is vooral aan te raden:

  • Wanneer u (langdurig) ziek bent en geen idee heeft of en wanneer u uw werk weer kunt hervatten.

  • Wanneer er geen duidelijkheid welke werkzaamheden u nog kunt verrichten tijdens of na uw (langdurige) afwezigheid wegens ziekte.

  • Wanneer u al in een re-integratietraject zit, maar dit naar uw mening te traag verloopt zonder duidelijke redenen.

  • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Elke arbeidsdeskundige kent zijn of haar eigen aanpak voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Deze aanpak is zeker niet standaard, maar juist volledig afhankelijk van de situatie. Aan zo’n onderzoek gaan vaak enkele gesprekken met de bedrijfsarts en de werkgever vooraf. Er wordt gesproken over uw huidige functie, uw plek binnen de organisatie, eventuele andere functies binnen hetzelfde bedrijf, uw functioneren en visie voor de toekomst. Aan de hand van een bedrijfsbezoek wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn. Hieruit volgt een rapport dat met u wordt besproken.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

De professionals van ADXpert adviseren bij langdurige ziekte van een medewerker altijd een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Zo’n onderzoek brengt de pijnpunten maar ook de mogelijkheden voor de toekomst in kaart. Fijn voor alle partijen om te weten waar ieder van hen aan toe is. Zodat gerichte stappen kunnen worden gezet om de toekomst veilig te stellen. ADXpert zal altijd uitgaan van wat een medewerker nog wél kan, dat brengt positiviteit. Op een zorgvuldige, creatieve en vasthoudende manier wordt een nieuwe toekomst uitgestippeld. De professionals van ADXpert houden tijdens het re-integratie traject altijd rekening met uw opleiding en uw arbeidsvermogen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ondanks dat er gekeken wordt naar de vele mogelijkheden die u heeft, gaan ze zeker niet voorbij aan eventuele beperkingen.

Wie kan een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?

Wanneer u van mening bent dat uw gezondheid is verslechterd of juist verbeterd, kunt u ook zelf een onderzoek aanvragen. Maar ook uw werkgever, wanneer de bedrijfsarts van mening is dat uw kansen om te re-integreren zijn afgenomen of juist zijn toegenomen. Zelfs een verzekeraar heeft deze mogelijkheid.

Related Posts

De beste begeleiding bij GRIP interieurprojecten

Animatie in een vogelvlucht

Haptonomie in Zoetermeer